Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

brasileira
3149 d471
brasileira
brasileira
brasileira
brasileira
6207 31ec 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viahomedesigning homedesigning

May 27 2015

brasileira
czcionkami maszyny śledzę urwany rytm twoich kroków  i jestem bezsilna
— H.Poświatowska
brasileira
5655 4071 500

May 24 2015

brasileira
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne "Blask księżyca"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialiliowadusza liliowadusza
brasileiraReposted fromolbaria olbaria
brasileira
4679 ca2a
Reposted fromtakasytuacja takasytuacja

May 19 2015

5710 7295 500
Reposted fromhagriculture hagriculture

May 18 2015

4851 36f9 500
Reposted fromsunlight sunlight viagarfild garfild
brasileira
3959 f573
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamargolia margolia
brasileira
2781 8521 500
Reposted fromalcohol alcohol viapannaniczyja pannaniczyja

May 11 2015

brasileira
6268 1ec9 500
Reposted fromMissMurder MissMurder viaalcohol alcohol
brasileira
brasileira
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)
brasileira
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
3325 30b3
brasileira
2962 64e4 500
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viamakeup makeup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl